Επιλογή Σελίδας

Όροι χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα, επί της Σεβαστείας 1 & Μιχαλακοπούλου 88Α, (εφεξής ως «Εταιρεία»), δημιούργησε και διαχειρίζεται την πλατφόρμαhttps://prolipsis.wpcs.gr/  (εφεξής «πλατφόρμα») Η πλατφόρμα αυτή διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην πλατφόρμα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μην την χρησιμοποιούν.

1. Διανοητική Ιδιοκτησία 

Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ομοίως, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται και παραπέμπουν στην παρούσα πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρεία μας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην παρούσα πλατφόρμα, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή  τη χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

2. Υποχρεώσεις Χρηστών

Ως χρήστες της πλατφόρμα  μας, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων  οι χρήστες υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν  για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.  Ειδικότερα, οι χρήστες της παρούσας πλατφόρμας υποχρεούστε:

  • Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να  μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι  αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της πλατφόρμας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας.
  • Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση  της πλατφόρμας από άλλους χρήστες.

3. Υπηρεσίες της πλατφόρμας

3.1 Φόρμα εγγραφής

Προκειμένου να είστε σε θέση να αιτηθείτε την έκδοση μια γνωμάτευσης θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστης της πλατφόρμας θα πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα εγγραφής το όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο, email και τον κωδικό που θα επιλέξετε και εν συνεχεία να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.2 Υποβολή αιτήματος και έκδοση γνωμάτευσης

Κατά την υποβολή αιτήματος διάγνωσης, ο χρήστης επιλέγει το είδος της γνωμάτευσης που επιθυμεί και παραθέτει ορισμένα σχόλια που κατά την κρίση του θα βοηθήσουν στη διάγνωση. Έπειτα ο χρήστης επιλέγει κατηγορία, επισυνάπτει (προαιρετικά επιπλέον συναφή αρχεία για την επίτευξη της διάγνωσης και εφόσον δώσει τη ρητή του συγκατάθεση, αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πληρώσει το απαιτούμενο αντίτιμο, ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος.  Ακολούθως, η Εταιρεία ζητά από το χρήστη να ανεβάσει το αρχείο της μαστογραφίας στο Dropbox, σε ασφαλές περιβάλλον στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο η Εταιρεία, η οποία εν συνεχεία θα «κατεβάσει» και θα επεξεργαστεί το συγκεκριμένο αρχείο με σκοπό την έκδοση της γνωμάτευσης, η οποία θα εμφανιστεί το προφίλ που έχει ο εκάστοτε χρήστης της πλατφόρμας/ θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη .

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα πλατφόρμα σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα.

5. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή σας στην πλατφόρμα μας ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies της πλατφόρμας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies .

6. Αποποίηση Ευθύνης – Επίλυση Διαφορών

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε η πλατφόρμα μας να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στην παρούσα πλατφόρμα , ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία μας ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, δε δεσμευόμαστε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία  (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχόμενο της παρούσας πλατφόρμας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της παρούσας πλατφόρμας, η Εταιρεία μας θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα  καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

7.Αλλαγές/Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της  συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας.